Các loại đèn ray nam châm thông dụng.

Đèn ray nam châm là loại đèn đươc sử dụng riêng cho ray nam châm....